Lanshuiguan

Chinese: 蓝水关
Pinyin: Lán shuǐ guān
English: Blue water pass
Coordinates: 40°4'2.38"N 119°45'12.64"E

Lanshuiguan