Huangtaizi

Chinese: 皇太子
Pinyin: Huáng tài zǐ
English: Yellow platform
Coordinates: 40°14'37.15"N 115°54'33.80"E

Huangtaizi