Shuitoucun

Chinese: 水头村
Pinyin: Shuǐ tóu cūn
English: Water village
Coordinates: 40°11'5"N 115°45'58"E

Shuitoucun